กำลังโหลด
5. สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
4. สมัยกรุงธนบุรี
3. สมัยกรุงศรีอยุธยา
2. สมัยกรุงสุโขทัย
1. สมัยอาณาจักรน่านเจ้า
          มหาราชของไทยมี 7 พระองค์                  
ลำดับพระราชวงศ์ไทย
บทที่หนึ่ง
บทที่สอง
ติ
รวมเป็นชาติไทย
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เลื่อนเม้าส์หรือลูกศรขึ้นลงบนคีย์บอร์ด
จากขวาไปซ้าย

เกมส์ เพลงชาติไทย
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ผลิตข้าว
พืชไร่
ประมง
ยางพารา
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม
ศาสนาคริสตร์
ศาสนาอื่นๆ
รัตนโกสินทร์
ธนบุรี
อยุธยา
สุโขทัย
อาชีพของประชาชนในแต่ละพื้นที่
ศาสนาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย
สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
เพลงชาติไทยเพลงแรก
คือ
เพลงสรรเสริญพระบารมี แต่ได้เปลี่ยนเป็น "เพลงชาติมหาชัย" จาก คณะราษฎรเมื่อมีการเปลี่ยนการปกครอง พ.ศ.2475
เพลงชาติ
ธงชาติไทย
หรือ ธงไตรรงค์
เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาติไทย กำเนิดเมื่อสมัยอยุธยา
ธงชาติไทย
ธงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
เคารพธงชาติ
08.00
18.00
บทที่สาม
บทที่สี่
เกมเพลงชาติไทย
เกมส์
เกมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มเติมความรู้ กับเด็กเพื่อเป็นการบันเทิงที่แทรกด้วยความรู้
อย่าลืมกดแชร์และคอมเม้นกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
กดแชร์แล้วเม้น เพื่อหาปุ่มโหลดเกมส์เพลงชาติไทยเล่นฟรี
ผิดพลาด
กรุณาใส่อีเมลอีกครั้ง
ผิดพลาด
กรุณาใส่ข้อมูลให้ครบถ้วน!
กำลังส่ง...
ผิดพลาด
มีบางสิ่งผิดพลาด กรุณาลองใหม่อีกครั้ง!
ขอบคุณ
ข้อความส่งได้สำเร็จ. เราจะติดต่อหาคุณเร็วๆนี้!